banner
Ile mogę się domagać zadośćuczynienia

Jest to jedno z najtrudniejszych pytań w sprawie o ile nie najtrudniejsze.O ile wiemy, czym się różni zadośćuczynienie od odszkodowania, to jeśli chodzi o odszkodowanie, to jest ono wyliczalne, bowiem odszkodowanie zmierza do wyrównania szkody powstałej w wyniku zdarzenia. Tym wyrównaniem będą np. koszty leczenia - stwierdzone fakturami, rachunkami, gdzie możemy zarachować wszystkie koszty, sumując je i dostając klarowny wynik. O tyle jeśli chodzi o kwestie zadośćuczynienia to sprawa znacznie się komplikuje. Bowiem nie ma jakiegoś kalkulatora wyliczającego zadośćuczynienie, ma to bardziej charakter intuicyjny, wyczuwalny na podstawie judykatury, orzeczeń sądowych w sprawach analogicznych. I tutaj osoba nie mająca styku z sądownictwem, mająca pierwszy raz wypadek może mieć problem z oceną ile jej się należy. Poszkodowani co do zasady, chcą ugrać jak najwięcej, ale czym jest to najwięcej? Tutaj co do zasady najlepiej skontaktować się z prawnikiem, w celu wyceny. Dlaczego? Bowiem, po pierwsze jeśli wezwiemy za mało, to możemy poczuć dopiero później, jak bardzo sami się skrzywdziliśmy, po drugie nie możemy też przesadzić - dlatego, że jeśli wezwiemy za dużo, zostaniemy uznani za niewiarygodnych. A jak takie roszczenie zawrzemy w pozwie, to przegrywając w jakimś zakresie jesteśmy drugiej stronie winni koszty. O kosztach zastępstwa w sprawach odszkodowawczych szerzej możesz przeczytać tu - koszty zastępstwa.

Przedkładając to na praktykę; żądanie zadośćuczynienia żądaniu zadośćuczynienia nierówne, bowiem inaczej będziemy oceniać np. złamanie ręki u osoby która, przygotowywała się do konkursu chopinowskiego, które to trzeba poprzedzić wieloletnią nauką gry na fortepianie oraz dość trudnymi eliminacjami oraz faktem, że takie złamanie praktycznie w całości eliminuje taką osobę od możliwości wzięcia udziału w konkursie. Taką sytuację należy odróżnić od osoby która po prostu ma złamaną rękę, zaś w jej życiu nie pojawiają się z tego większe dysproporcje, pomijając wszystkie niedogodności związane z kwestią złamanej ręki. Zatem ręka ręce nierówna. Podobnie może być z nogą; jeśli w wyniku przypadku kobieta doznana urazu nogi pozostawi na jej ciele bliznę, to inaczej będzie oceniania blizna modelki, która przez wiele lat pracowała w modelingu, od blizny u innej kobiety, której np. ta blizna może nie kolidować z życie zawodowym. Dlatego też, tak trudną rolą jest ustalanie wartości żądania zadośćuczynienia. Pewną podpowiedzią i praktyką jest, zwracanie się z kwestami zadośćuczynienia w pełnych tysiącach złotych.

Co mówią na to Sądy? Ocena Sadu, w tym zakresie zawsze ma charakter indywidualny i uzależnione jest od poczynionych w sprawie ustaleń przez Sąd. Tutaj przykładowo Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 7 stycznia 2009 roku, sygn. akt I C 575/08, w którym to stwierdza się, że Nie należy jednak tracić z pola widzenia faktu, iż możliwa do zasądzenia na rzecz powoda tytułem zadośćuczynienia kwota winna być nie tylko adekwatna do rozmiaru doznanych cierpień, ale także, co wynika wprost z gramatycznej wykładni art. 445 § 1 k.c., "odpowiednia". Pojęcie to ma charakter niedookreślony, jednak w judykaturze wskazane są kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Musi ono mieć charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie wysokość ta nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi być „odpowiednia" w tym znaczeniu, że powinna być - przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego - utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2001 r. III CKN 427/00, LEX nr 52766).

W celu ustalenia, o jakie zadośćuczynienie powinniśmy się zwrócić, możecie się Państwo skontaktować z nami. Bezpłatnie podpowiemy. Tymczasowe wygenerowane w tym zakresie - Zgłoszenie szkody - możecie Państwo zostawić ustawione na 0.00 zł. Poniżej znajduje się przycisk do formularza kontaktowego, w tytule maila proszę wpisać - Wycena.

chce wycenić swoją szkodę

Szanowni Państwo zajmujemy się również odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów (osób fizycznych, firm).

Zobacz naszą inne stronę tutaj.