bannner
Jak najkorzystniej prowadzić postępowanie likwidacyjne
Co zrobić z uszkodzonym pojazdem? Po wypadku wykonaj dokumentacje fotograficzną samochodu, następnie dokonaj zgłoszenia Ubezpieczycielowi. W przypadku szkód rzeczowych, najlepiej jest zgłosić szkodę telefonicznie, aby przedstawiciel ubezpieczyciela zgłosił się jak najszybciej. Zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 16 pkt. 1 ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania (wykonać oględziny i ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu), a także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty musi dostarczyć, by możliwe było ustalenia odszkodowania.

W tym czasie nie należy naprawiać samochodu, oczywiście niewielkie i konieczne naprawy umożliwiające dalszą jazdę są dopuszczalne, ale przed zmianą stanu pojazdu należy wówczas wykonać dokumentację fotograficzną.

Szanowni Państwo zajmujemy się również odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów (osób fizycznych, firm).

Zobacz naszą inne stronę tutaj.