banner
Oświadczenie sprawcy notatka policyjna różnice
Aby zgłosić szkodę musisz dysponować oświadczeniem sprawcy lub notatką policyjną. Dokumenty te co do zasady, dla ubezpieczyciela mają taką samą moc dowodową. Jednakże, to sama sytuacja na drodze (zdarzenie drogowe), rozróżnia który z tych dokumentów będzie sporządzony. Są bowiem sytuacje kiedy, obowiązkowo musimy wezwać policję, poza tymi możemy poprzestać na sporządzeniu oświadczenia sprawcy. Każdy z tych dokumentów musi zawierać, imię i nazwisko sprawcy, ubezpieczyciela, numer polisy a także to czy jest ona ważna. Różnią się jedynie tym, że jedno ma charakter urzędowy.
notatka policyjnaoświadczenie sprawcy Dane jakie znajdują się w takim dokumencie:

  • data zdarzenia;
  • miejsce zdarzenia;
  • dane sprawcy i jego pojazdu;
  • dane poszkodowanego i jego pojazd;
  • kto zawinił;
  • numery polis ubezpieczeniowych;
  • inne adnotacje policyjne;

Szanowni Państwo zajmujemy się również odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów (osób fizycznych, firm).

Zobacz naszą inne stronę tutaj.