banner
Załączniki
Aby usprawnić proces zgłoszenia szkody i wypłaty odszkodowania - do ubezpieczyciela najlepiej wysłać od razu komplet dokumentów, jakimi dysponujemy oraz jakie winny zostać w sprawie przedłożone. Przez takie dokumenty należy rozumieć przede wszystkim:
 1. oświadczenie sprawcy lub notatkę policyjną;
 2. oświadczenia o zapiętych pasach bezpieczeństwa; pobierz tu;
 3. kserokopie dowodu osobistego;
 4. w przypadku kierowcy, kserokopie prawa jazdy;
 5. w przypadku kierowcy, kserokopie dowodu rejestracyjnego;
 6. całą dokumentację medyczną (kserokopię);
 7. informacja czy leczenie zostało zakończone;
 8. rachunki / faktury wydatkowane (kosztem leczenia / naprawy pojazdu - kserokopię);
 9. w przypadku małoletnich jeśli uczestniczyli w zdarzeniu - akt urodzenia;
 10. rachunek bankowy na jaki winna nastąpić wypłata świadczenia;
 11. dane kontaktowe, adres, e-mail, telefon;
 12. zgłoszenia szkody (opis zdarzenia) - jest to najważniejszy dokument;

Po przesłaniu do Ubezpieczyciela wzmiankowanych dokumentów, większość Towarzystw Ubezpieczeń informuje o tym, że wpłynęło do nich zgłoszenie oraz rozpatruje sprawę wydając decyzję. Czytaj również artykuł w jakiej formie zgłosić szkodę.

Szanowni Państwo zajmujemy się również odzyskiwaniem pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów (osób fizycznych, firm).

Zobacz naszą inne stronę tutaj.